Vloeibeton

 

vloeibetonVaak is het gebruikelijk dat men tijdens de betonstort extra water aan het beton toevoegd om de verwerking van het beton te vergemakkelijken. Dit is echter niet wenselijk, extra water in de betonmengsel zorgt voor een zwakker beton. Vloeibeton is hiervoor de oplossing, deze hulpstof zorgt voor een verbeterde consistentie. Dit wil zeggen dat het beton vloeibaarder wordt en beter te verwerken is.

Ook ontstaat door het toepassen van de hulpstof een gelijkmatigere structuur en de afwezigheid van grindnesten is het bijzonder geschikt voor zichtbaar sierbeton. Vloeibeton bevat minder luchtbellen dan gewoon beton en bezit bij gelijke verdichting een hoge densiteit met als gevolg een sterke verhoging van de druksterkte na 28 dagen (+ 100kg) in vergelijking met traditioneel beton. Dank zij de hogere densiteit geeft het ook betere resultaten qua waterdichtheid en homogeniteit. Hieruit volgt een betere weerstand tegen vorst/dooi. Het risico van scheurvorming is sterk verminderd.