bouwend nederland

 

 

fundeon

Stapelbouw

 bron :http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/stapelbouw.htm

 

stapelbouwBij de bouwmethode stapelbouw wordt steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Het stapelen gebeurt vaak met de hand, maar bij grotere blokken of muurelementen worden hulpmiddelen gebruikt.

Het belangrijkste constructieve kenmerk is dat de zwaartekracht (en de voegspecie) de gestapelde elementen bij elkaar houdt.

Bij stapelbouw vindt de krachtenafdracht plaats via de zogenoemde gelijkmatige krachtenafdracht, in tegenstelling met de geconcentreerde krachtenafdracht van skeletbouw. Bij stapelbouw kunnen in beginsel de muuropeningen niet te breed worden omdat de druk van het erboven liggende metselwerk op het resterende muurwerk dan te groot wordt. Om de druk af te dragen worden boven muuropeningen ontlastingsbogen of lateien toegepast.
Stapelbouw wordt vooral toegepast bij metselwerk. Voor blokhutten wordt vooral hout toegepast.

Voor een toekomstbestendig gebouw wordt het wel een beetje tijd dat stapelbouw meer uit een (beperkte) set gestandaardiseerde bouwstenen gaat bestaan; bij gewijzigde functie of de wens uit te breiden dient dat gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, zie bij Industrieel flexibel demontabel (IDF) bouwen. De bouwblokken zelf zijn vaak niet het probleem, maar de voorbereiding en de afwerking ervan vergt veel tijd.