Kelders

 

Kelders - Betonkelders - Parkeergarages gemaakt van beton

Bij kelders,betonkelders en parkeergarages komen een aantal facetten van de betonbouw samen, namelijk traditionele vloeren en gegoten betonwanden. Echter zijn er bij het toepassen van deze bouwdelen bij een kelder extra aandachtspunten. Aangezien een kelder ondergronds uitgevoerd is zullen de vloer en de wanden constant in contact komen met grondwater, het is dus ook van groot belang dat deze kundig worden gefabriceerd. Wanneer dit niet het geval is zullen lekkages ontstaan, deze zijn niet alleen op praktisch vlak niet wenselijk, maar water zal ook het beton aantasten. Indien een kelder waterdicht uitgevoerd wordt zal dit zorgen voor een verschil in grondwaterstand, hierdoor zal de kelder de neiging krijgen om te gaan opdrijven. Om dit probleem tegen te gaan is het zaak ervoor te zorgen dat de kelder over voldoende eigen massa beschikt. Deze eis zal met overige randvoorwaarden door bouwbedrijf Marell B.V. geheel flexibel aan de wensen van de opdrachtgever worden aangepast.

Bouwbedrijf Marell heeft jarenlange ervaring met beton-bekistingen voor beton-kelders en parkeergarages. 


Prijsvoorstel

Om een complete prijs te kunnen maken hebben we de constructietekeningen van de te maken kelder nodig.  Deze kunt u eventueel mailen (liefst als .PDF bestand) en wij doen binnen een werkdag een prijsvoorstel.